Blog

JEJU SWING CAMP in Korea

IMG_20190109_224304_708

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASIAN GOLDEN SWING QUARTET is going to play at JEJU SWING CAMP in Korea.

https://www.jejuswingcamp.com/

ASIAN GOLDEN SWING QUARTET

Hirofumi Asaba (g)

Atsuki Takizawa (ds)

Yoshihiko Miyazaki (cl.ts)

Kentaro Arai (b)