Blog

19/sep/2018 Hirofumi Asaba 2nd album 「STOMPIN’ AT THE FAIR」had been released

asaba_front_18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hirofumi Asaba 2nd Album 「STOMPIN’ AT THE FAIR」will be released on 19/sep/2018